Izrada web sajtova

Web sajt paketi
Izrada web sajta uključuje:
Osnovni Standardni Napredni
CMS Joomla Joomla Joomla
Broj strana (inicijalno) 5 20 40
Broj albuma (svaki sa najviše 20 slika)
1 2 3
SEO Dostupno Dostupno Dostupno
Hosting standardni standardni standardni
Domen .co.rs .co.rs ili .rs .co.rs i .rs
Admin pristup Nije dostupno Dostupno Dostupno
PDF Uputstvo Nije dostupno Dostupno Dostupno
Besplatna vektorizacija logoa Nije dostupno Nije dostupno Dostupno
Jezik srpski srpski srpski
Engleski +25% +25% +25%
Održavanje pozovite pozovite pozovite

Dostupni moduli
Osnovni Standardni Napredni
Galerija Dostupno Dostupno Dostupno
Vrteška Nije dostupno Dostupno Dostupno
Svitak Nije dostupno Nije dostupno Dostupno
Klizač Nije dostupno Dostupno Dostupno
Fioka Dostupno Dostupno Dostupno
Harmonika Nije dostupno Nije dostupno Dostupno
Pretraga Dostupno Dostupno Dostupno
Detekcija IE6 Dostupno Dostupno Dostupno
Info Nije dostupno Nije dostupno Dostupno
Mapa Dostupno Dostupno Dostupno
Backup Nije dostupno Nije dostupno Dostupno
Popularno Nije dostupno Dostupno Dostupno
Ko je online Dostupno Dostupno Dostupno
Login Nije dostupno Dostupno Dostupno

Dostupne teme
Osnovni Standardni Napredni
Downtown Nije dostupno Dostupno Dostupno
Quantum Nije dostupno Nije dostupno Dostupno
Nano Nije dostupno Nije dostupno Dostupno
Milk Nije dostupno Dostupno Dostupno
Corona Nije dostupno Dostupno Dostupno
Vanilla Nije dostupno Dostupno Dostupno
Spark Nije dostupno Dostupno Dostupno
Expo Nije dostupno Dostupno Dostupno
Pure Nije dostupno Dostupno Dostupno
Air Nije dostupno Dostupno Dostupno
Noble Nije dostupno Dostupno Dostupno
Neo Nije dostupno Dostupno Dostupno
Royal Plaza Nije dostupno Nije dostupno Dostupno
Bloc Nije dostupno Dostupno Dostupno
Studio Nije dostupno Dostupno Dostupno
Enterprise Nije dostupno Dostupno Dostupno
Intro Nije dostupno Dostupno Dostupno
Vox Nije dostupno Dostupno Dostupno
Planet Dostupno Dostupno Dostupno
Explorer Nije dostupno Nije dostupno Dostupno
Symphony Nije dostupno Dostupno Dostupno
Mellow Nije dostupno Dostupno Dostupno
Crystal Nije dostupno Dostupno Dostupno
Flux Dostupno Dostupno Dostupno
Phoenix Nije dostupno Dostupno Dostupno
Level Nije dostupno Dostupno Dostupno
Motion Nije dostupno Dostupno Dostupno
Tweety Nije dostupno Dostupno Dostupno
Scoop Dostupno Dostupno Dostupno
Pinboard Nije dostupno Dostupno Dostupno
Waybeyond Dostupno Dostupno Dostupno
Daylight Dostupno Dostupno Dostupno
Blueprint Dostupno Dostupno Dostupno
Pulse Nije dostupno Dostupno Dostupno
Shuffle Nije dostupno Dostupno Dostupno

Cena (bez PDV)
xxx xxx xxx