Razlika između web hostinga i domena

Hosting i domen

Čest je slučaj da početnici ne znaju koja je razlika između web domena i web hostinga. Međutim, veoma je bitno da razgraničite razliku između ovih pojmova pre nego što pristupite izradi Vašeg prvog web sajta.

Zamislite da je Vaš web sajt u stvari Vaša kuća. U tom slučaju web domen možemo posmatrati kao adresu Vaše kuće, a web hosting se, analogno tome, može posmatrati kao plac na kojem je Vaša kuća sagrađena. Prilikom registracije domena, vama se dodeljuje jedinstvena adresa, preko koje vas može pronaći bilo koji korisnik Interneta. Za vreme trajanja zakupa niko ne može registrovati domen sa istim imenom.

Sa druge strane web hosting usluga zapravo pruža smeštaj Internet prezentacijama na web server i čini ih stalno dostupnim na Internetu. Jedan od osnovnih preduslova za prisustvo na Internetu je smeštaj web prezentacija na web servere. Usluga web i mail hostinga takođe podrazumeva, pored samog postavljanja web stranica na web servere, kreiranje vlastitih e-mail adresa i mailbox-a, kreiranje baza podataka, instaliranje specifičnih aplikacija, statistike pristupa itd.

Registracija domena i usluga pružanja web hostinga vrše se u okviru vremenskog intervala od jedne godine. Postoji mogućnost pretplate.

Email podešavanja

OutlookWindows Live MailThunderbird